Explore BJTV.eu - the Premier Bimbel Jakarta Timur Website

Soal Dan Pembahasan Fungsi Eksponen

Selain fungsi linier, kuadrat, rasional, dan radikal, terdapat juga fungsi eksponensial. Fungsi eksponen adalah salah satu fungsi transenden dimana operasi aljabar tidak dapat langsung diterapkan. Fungsi eksponen dipelajari pada matematika peminatan kelas 10 tetapi sudah kita pelajari dasarnya pada kelas 9. Berikut soal-soal latihan beserta pembahasannya. 


1. Bentuk sederhana dari √18 + 3√50 - √72 adalah....
    a. 6√2
    b. 12√2
    c. 6√3
    d. 12√3

Pembahasan Fungsi Eksponen: 
⇒ √18 + 3√50 - √72
⇒ √9x√2 + 3√25x√2 - √36x√2
⇒ 3√2 + 3.5√2 - 6√2
⇒ 3√2 + 15√2 - 6√2
⇒ 12√2

2. Bentuk sederhana dari 
   a. 5x
   b. 5x+1
   c. 5x+1.5
   d. 5x+2,5

Pembahasan Fungsi Eksponen:

3. Bentuk sederhana dari 

     a. 13
   b. 12
   c. 11
   d. 10

Pembahasan :


4. Bentuk sederhana dariPembahasan Fungsi Eksponen:

5. Nilai dari (4√3 + 3√2)(2√3 - 2√2) adalah...
    a.24 -2√6
    b.12 -2√6
    c. 6 + 2√6
    d.12 + 2√6

Pembahasan Fungsi Eksponen:
⇒ (4√3 + 3√2)(2√3 - 2√2)
(4√3.2√3) + (4√3. -2√2) + (3√2.2√3) +(3√2.-2√2)
⇒ 8.3 - 8√6 + 6√6 - 6.2
⇒ 24 - 2√6 - 12
 12- 2√6


Pembahasan Fungsi Eksponen:
7. Bentuk rasional dari   10     = ....
                                 3√2 -4
    a. 30√2-20
    b. 30√2+20
    c. 15√2-20
    d. 15√2+20

Pembahasan Fungsi Eksponen:

8. Akar-akar persamaan 22x+2 − 9 ⋅2x + 2 = 0 adalah x1 dan x2Jika x1 < x2, maka nilai dari x1 + 4x2 = …
    a. -2
    b. 0
    c. 1
      d. 2

Pembahasan Fungsi Eksponen:
22x+2 − 9 ⋅2x + 2 = 0
22x.22 – 9.2x + 2 = 0
4(2x)2 – 9.2x + 2 = 0

misal 2x = y
4y2 -9y + 2 = 0
(4y – 1) (y – 2) = 0
4y = 1 atau y = 2
y = 1/4 atau y = 2

maka
2x = 1/4 atau 2x = 2
2x = 2-2 atau 2x = 21
x1 = -2 dan x2 = 1

x1 + 4x2 = -2 + 4(1) = 2

      a.√21 - √5
    b. √21 + √5
    c. 4 + √5
    d. 4 - √5

Pembahasan Fungsi Eksponen:
10. Himpunan penyelesaian dari adalah....
    a. 4
    b. 4,5
    c. 8
    d. 9

Pembahasan Fungsi Eksponen: 
11Jika 2 x+2y = 16 dan 32x-y = 27, maka nilai dari 3x + 2y = ….
    a. 2
    b. 4
    c. 8
    d. 16

Pembahasan Fungsi Eksponen: 
⇒ 2 x+2y = 16
    2x+2y = 24
    x+ 2y = 4 …… (1)  

⇒ 32x-y = 27
   32x-y = 33
  2x – y = 3 ……(2)

⇒Eliminasi (1) dan (2)
x + 2y = 4 (x2)
2x – y = 3 (x1)

2x + 4y = 8
2x -  y  = 3  -
         5y = 5
         y = 1

x + 2y = 4
x + 2(1) = 4
x + 2 = 4
x = 4 -2 = 2

3x + 2y = 3(2) + 2(1)
              = 6 + 2
              = 8
12. Akar-akar persamaan adalah ....
     a. x₁ = 3 dan x₂ = 1                       
     b. x₁ = -3/2 dan x₂ = 2
     c. x₁ = 3/2 dan x₂ = 1
     d. x₁ = -3 dan x₂ = 2

Pembahasan Fungsi Eksponen:
13. Akar-akar persamaan  adalah....
    a. -3 < x < -2
    b. -3 < x < 2
    c. x < -3 atau x>-2
    d. x <-3 atau x>2

Pembahasan Fungsi Eksponen: 

14. Nilai x yang memenuhi persamaan 4x – 10.2x + 42 = 0 adalah...
    a. -1 dan 3
    b. 0 dan 3
    c. 1 dan 2
    d. 1 dan 3


Pembahasan Fungsi Eksponen:
⇒ 4x – 10.2x + 42 = 0
   22x – 10.2x + 16 = 0
   (2x)2 – 10.2x + 16 = 0

⇒ misalkan 2x = p
    p2 – 10p + 16 = 0
    (p – 2) (p -8) = 0
    p = 2 atau p = 8

⇒ 2x = 2 atau 2x = 8
   x1 = 1 dan x2 = 3

15. Akar-akar persamaan  adalah.....
    a.
b.
c.
d.

Pembahasan Fungsi Eksponen:


Demikian Soal Dan Pembahasan Fungsi Eksponensial yang dapat kami berikan. 
Semoga bermanfaatPost a Comment

Lebih baru Lebih lama

Aritmatika

{getBlock} $results={2} $label={Aritmatika} $type={grid2}

Bimbel Jakarta Timur

Jl. Wijaya Kusuma I, Gg. I, No. 212, Jakarta Timur, 13460, DKI Jakarta, Indonesia